Cara Simpel Dalam Menigkatkan dan Mempertahankan kekuatan Hafalan Al-Qur’an

Grosir Kitab Arab – Fikar Store Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT. lewat malaikat Jibril yang diturunkan kepada Nabi Muhamad Saw. Kitab ini harus dibaca serta di amalkan, sebab tidak hanya teks, kitab alquran pula ialah pedoman hidup manusia yang sangat baik. Salah satu amalan sangat baik yang mau diraih seluruh umat Islam merupakan menghafal Al-Quran. Banyak keutamaan yang hendak diraih bila seorang bisa jadi penghafal Al-Quran.

Keutamaan yang didapatkan bila jadi penghafal Al-Quran antara lain nanti di dalam surga hendak diberikan derajat yang besar. Penghafal Al-Quran bisa membagikan mahkota di Surga buat orang tua, terbebas dari siksa serta masih banyak lagi. Tetapi, menghafal AlQuran bukan pekerjaan yang gampang. Apalagi buat menghafal satu pesan juga kadangkala memerlukan waktu yang sangat lama serta cuma bertahan tidak lama buat hafal di luar kepala.

Grosir Kitab Arab – Fikar Store –

Menghafalkan Al-Quran bagi jumhur ulama hukumnya merupakan fardhu kifayah. Terdapat sebagian metode kilat melancarkan ataupun menaikkan hafalan Al-Quran.

Dalam kitab Durratun Nashihin halaaman 15 disebutkan sebagian metode menghafal Al-Quran dengan baik, berikut penjelasannya yang maksudnya:

“ Barangsiapa yang mau menghafal ilmu, hingga dia mesti melaksanakan 5 masalah: awal, shalat malam( Tahajjud) meski cuma 2 raka’ at, kedua terus menerus menjaga wudhu ’( melindungi wudhu’), ketiga bertaqwa kepada Allah, baik ditempat hening ataupun ditempat yang ramai. Keempat, makan buat tingkatkan ketaqwaan, bukan sebab menjajaki hawa nafsu. kemudian, giat bersiwak atau membersihkan mulut”.

Grosir Kitab Arab – Fikar Store –

Di dalam kitab Ta’ limul Muta’ allim halaman 54 juga ada penjelasan selaku berikut yang maksudnya:
“ serta ada pula sebab- sebab yang sangat utama buat kokoh hafalan yakni bersungguh- sungguh, ulet, tidak banyak makan, serta shalat malam. Ada pula membaca al- Qur’an, tercantum pemicu kokoh hafalan. Terdapat Ulama’ yang mengatakan: tidak terdapat sesuatupun yang lebih menaikkan kuatnya hafalan dari pada membaca al- Qur’ an sembari memandang al-Qur’ an“.

Yang awal serta yang pailing berarti dalam menghafal Al- Qur’ an merupakan menyempurnakan hasrat serta berdoa supaya dipermudah buat belajar, menghafalkan serta menghafal isi Al- Qur’ an. Bila mau bersungguh- sungguh menghafal Al-Quran dengan baik butuh berazam atayu membulatkan tekad dengan melakukan shalat tahajud walaupun cuma 2 raka’ at.

Sehabis shalat tahajjud kemudian berdo’ a, meminta kepada Allah yang Maha Pengasih serta Maha Penyayang biar dikuatkan hafalan.

Serta bila kamu hendak makan hendaknya diniatkan buat lebih semangat dalam beribadah, bukan sebab dorongan hawa nafsu semata. Serta orang yang menghafal Al-Quran wajib senantiasa melakukan seluruh perintah- Nya serta menghindari seluruh larangan- Nya, baik di tempat ramai ataupun ditempat sepi.

Grosir Kitab Arab – Fikar Store –

Menjauhi perbuatan maksiat ialah keharusan untuk masing- masing Muslim, terlebih untuk orang yang lagi menghafalkan Al-Quran. Perihal ini bertujuan supaya hafalannya tidak kilat lenyap ataupun kurang ingat. Imam Syafi’ i dalam salah satu gubahannya sempat mengatakan bahwasanya dia sudah mengadukan kepada imam Waki’, tentang buruknya hafalan dia. Kemudian imam Waki berikan nasihat kepada Imam Syafi’ i supaya meninggalkan seluruh berbagai maksiat, sebab bahwasanya hafal ilmu itu merupakan karunia Allah, serta karunia Allah itu tidak hendak dihadiahkan kepada orang- orang yang berbuat maksiat.

Orang yang menghafal sesuatu ilmu wajib terletak dalam keadaan tubuh yang sehat sempurna sehingga saraf- saraf yang terletak di otak dalam kondisi baik serta kokoh. Serta yang tidak kalah berarti buat dicermati supaya hafalan itu betul- betul kokoh serta lengket diotak yakni kerap mengulang- ngulang menghafalnya.

Grosir Kitab Arab – Fikar Store – https://www.alfikar.com/